Om Orsa KK

Konståkning i par – Ett samspel som kräver träning.

Klubben med Finska rötter

Orsa Konståkningsklubb bildades i oktober 1991 av Teija Koskinen som flyttat till Orsa. Teija hade tidigare varit verksam som konståkare och tränare i Tammerfors i Finland. Redan 1992 hade klubben sin första vårshow med inbjudna åkare från Finland. Orsa KK:s läger startade sommaren 1992 och var de tre första åren förlagda till Mora ishall för att sedan flyttas till Orsa ishall.

Styrelsen

2019/2020

Ordförande:

Ordförande: Lara Feller0250-35499 
Vice ordförande: Rebecka Liljengren
Sekreterare: Katarina Gezelius
Kassör: Åsa Sparr0250-43266, 073-0754440   asa.sparr@dv.sjv.se
Ledamot: Anders Rosell
Suppleanter:
Malin Ljungkvist    
Michaela Gravsjö
Ann-Sofie Sund
Valberedning: Jennie Björk
Revisorer: Peter Kajander, Johan Ljungkvist

Stadgar

Verksamhetsplan

Orsa konståkningsklubb – verksamhetsplan säsongen 21/22